Antologie studijnich textu k novovekym socialnim dejinam

  • 4.65 MB
  • 5107 Downloads
  • English

Karolinum , Praha
ID Numbers
Open LibraryOL19938707M
ISBN 108024604612

Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V./1. Jaroslav Čechura, Zdeněk Kárník. Četl(a) jsem. Chci přečíst. z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů Kniha Produkt je vyprodaný. K nákupu nad Kč dárek zdarma v hodnotě Kč. Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V./2 Autor: Čechurová, Jana Nakladatel: Karolinum EAN: ISBN: Popis: 1× kniha, brožovaná, stran, česky Rozměry: 14,5 × 20,5 cm Rok vydání: > Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V./% sleva.

Kniha: Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V./2 Autor: Jana Čechurov á. Publikace obsahuje 46 ukázek dokumentů zaměřených k českým sociálním dějinám po roce (e-book) Karel Kramář Brand: Karolinum.

Kniha: Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V./1 – Jaroslav Čechura; Zdeněk Kárník. Fungujeme. Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky.

Knihy si ale Brand: Karolinum. Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V./1 Autor: Čechura, Jaroslav a Kárník, Zdeněk Nakladatel: Karolinum EAN: ISBN: Popis: 1× kniha, brožovaná, stran, česky Rozměry: 14,5 × 20,5 cm Rok vydání: Publikace obsahuje 61 ukázek dokumentů zaměřených k novověkým českým sociálním dějinám století.

Každý dokument obsahuje název otištěného pramene, dobu vzniku, stručný úvod zařazující text do historického kontextu, vlastní edici dokumentu a poznámkový aparát. Čítanka je určena pro seminární cvičení historických oborů, zejména pro zájemce o obor.

Publikace obsahuje šestnáct samostatných studií, které se věnují vybraným historiografickým problémům sociálních dějin. V úvodní části jsou nejprve st.

Skripta jsou vedena snahou prezentovat „klasické“ texty, které jsou součástí výuky francouzské literatury na francouzských i zahraničních univerzitách. Každý úryvek je doprovázen otázkami a podněty k zamyšlení.

Download Antologie studijnich textu k novovekym socialnim dejinam FB2

Úvody jednotlivých kapitol poskytují širší historickou perspektivu. ANTOLOGIE PRAMENŮ VYHLEDÁVEJTE HISTORICKÉ PRAMENY NA PORTÁLU ČT edu vytvořilii speciál kolekci videí a pracovních listů k druhé světové válce. Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků.

Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme. po vyhnání Mongolů se dostává k moci konzervativní myšlení a podceňování Evropy hlavním městem od roku Peking na začátku století vytváří největší asijskou námořní velmoc v století vznikají první obchodní spojení s Evropou nakonec přenechává moc eunuchům císařského dvora.

K DEJINÁM PRVÉHO FILOZOFICKÉHO ČASOPISU NA SLOVENSKU II KAROL KOLLÁR, Filozofický ústav SAV,Bratislava KOLLÁR, K.: On the History ofthe First Philosophical Journal in Slovakia II FILOZONo 10, p.

- Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a další. epocha. Heussi nepokladal za rozhodujúce delenie na troje, lebo vraj obsah pojmu „novovek“ je subjektívny a úsudok o ňom spočíva na svetonázorových predpokladoch.

Dnes už však asi nikto nepo-chybuje, že v storočí sa začína nová perioda dejín. Heussi vo svojom kompendiu ín r. rozdeľuje ich do 9. Antropologický obrat k antické filosofii Sociální interakce.

ZSV - Základy společenských věd. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. poznávání sebe sama a jiných lidí komuníkace mezi lidmi ve všech rovinách. K dosažení cíle bude použita metoda analýzy dat, ať primárních, tak sekundárních, rozbor dokumentů, které se vztahují k problematice bytové politiky.

Výzkumné otázky a hypotézy Primárně je důležité stanovit si základní výzkumnou otázku, kde si budu chtít zodpovědět na otázku. Antologie ideologických textů. Tato antologie vznikla jako webová interaktivní učebnice, která by měla usnadnit výuku moderních dějin na středních školách.

Není však určena pouze učitelům a studentům, ale všem, které problematika ideologické persvaze zajímá.

Antologie textů k francouzské literatuře 1. pol. století jak k textům přistupovat, tak aby byl schopen tyto dnes již klasické texty nejen pochopit, ale především o nich zasvěceně pohovořit a zařadit je do širšího literárně-kulturního rámce.

Problematika národa v slovenskej sociológii. Formovanie prístupov k téme národa. 1 Formovanie problematiky národa v predsociologickom myslení a v ranej sociológii na Slovensku. Prístup osvietencov a romantických idealistov k formulácii problému.

Otázka národa bola súčasťou prvotných konceptov už v prvej etape rozvoja. Použijte ve výuce pracovní list s podtitulem: "Sociálně psychologický profil pachatelů masakru židů v Jósefówě ve světle Kohlergových stádií morálního vývoje".Kniha a metodické materiály vznikly ve spolupráci s portálem Moderní a Asociací učitelů občanské výchovy a společenských věd.

Monografie se zaměřuje na dva současné směry sociálně kontextového studia literatury: teorii literárního pole Pierra Bourdieua a kulturní materialismus Raymonda Williamse a Alana Sinfielda.

K dispozici jsou i výsledky dalších šetření, např. z roku výzkum téměř 14 tisíc pražských rodin žijících pod hranicí stanovené chudoby. Analýza stavu teorie a výzkumu v oblasti sociální politiky opravňuje k vyslovení hypotézy, že se vytvořila „česká škola sociální politiky“ (s.

Zásahy do textu boli vykonané len v tom prípade, ak išlo o zjavné preklepy. Pavol Demjanič 5. Dokumenty k ideológii slovenských národovcov v prvej polovici storočia Vojtech Tuka Rodobranecký katechizmus: Poznajme sa, milujme sa, nedajme sa.

Štefan Polakovič. Charakteristika. Studium bakalářského oboru „Sociologie a sociální antropologie“ obecně usiluje o posílení schopností logického a analytického myšlení v kontextu vědeckého výzkumu konkrétních problémů života společnosti. Govorniške zvrsti in sredstva prepričevanja v zgodnji rimski retoriki: metaretorika v nastajanju Branches of Oratory and Rhetorical Means of Persusasion in Early Roman Rhetoric: Meta-rhetoric in Progress.

Rezervace k osobnímu převzetí automaticky prodlužujeme na 5 pracovních dnů po znovuotevření prodejny. INFORMACE K VÝKUPU. Výkup do odvolání pozastaven (uzavření prodejny).

OSOBNÍ ODBĚR V PRAZE ZDARMA. v kamenném obchodě.

Details Antologie studijnich textu k novovekym socialnim dejinam PDF

Možnost dalšího výběru. Asistence personálu při výběru (např. učebnic). 8, 12 chýba niekoľko slov, niekde viet textu. Celý text pozostáva z 9 kapitol (punktov), ktoré sa delia na paragrafy označené rímskymi číslicami.

Na obsah každej kapitoly poukazuje podtitul punktu, napr. Trety Punkt. O robotach, a ginych Službach Poddanskych. Společnost je pak chápána jako prostředek k zajištění těchto podmínek. Například u Aristotela je člověk dokonce bytostně tvorem společenským (Zoon Politikon).

Jinými slovy plně člověkem se může stát až skrze a prostřednictvím společnosti.

Description Antologie studijnich textu k novovekym socialnim dejinam FB2

Jedině v ní totiž dosáhne soběstačnosti (má zajištěny všechny. Konzultácie k praxi raz týždenne (v stredu). Požiadavky na študentov: Základy práce s korpusom. - Anotácia k odbornej praxi študentov študijného programu slovenský jazyk a literatúra (Mgr.) v akademickom roku / Názov odbornej praxe: Kreatívne písanie a edičné aspekty odborného textu.

struktura sociologie. Vztah k jiným sociálním vědám. Vývoj sociologie I Protosociologie. Klasická sociologie – hlavní představitelé a jejich relevance pro soudobou sociologii. Základní sociologická dilemata.

Vývoj sociologie II Období velkých výzkumů. Rozvoj teoretické sociologie v. Vezmime si takého Dukljanina. Bol bližšie k VM ako Aventinus, ale z jeho rozprávačiek je možno vytiahnuť určité rácio.

Vo všeobecnosti však je to ako prameň k dejinám VM málo použiteľný. Aventinus uvádza okrem Breslavaspurch () smerom k Bratislave aj Vrastislavia (myslím, že to tam je v tejto podobe) o storočie skôr.

V Doslove k Antológii Hrušovský mohol napísať, že ide „v kontexte slovenskej kul-túry o monumentálne dielo“ ([2], ). V Dejinách filozofie na Slovensku v XX. storočí si Antológiu vo svojej štúdii všimol J. Kocka. Podrobiac tvrdej kritike vývin filozofie u nás po roku vyňal z nej –.UČNI NAČRT PREDMETA / OURSE SYLLAUS Predmet: Teorije in metode v socialnem delu Course title: Theories and Methods in Social Work Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik.Vo všeobecnosti môžeme klasifikovať nasledovné podmienky pri prístupe k dátam: 1.

voľný prístup k dátam, bez obmedzení 2. voľný prístup k dátam - pre nekomerčné využitie napr. vedecké, akademické účely 3. prístup k dátam podmienený písomným súhlasom producenta/poskytovateľa dát (napr.

výskumného tímu a pod.).